Welkom | Doel | Geschiedenis | Cursussen | Vader Robert de Caluwé | Iconenplanken | Bestuur | Contact

Geschiedenis

De geschiedenis van Vera Eikon gaat terug naar het jaar 1975, toen de Zeeuws-Vlaamse priester en iconenschilder Robert de Caluwé voor het eerst naar Nederland kwam om voor een groepje belangstellenden een cursus iconenschilderen te verzorgen. Vader Robert was afgestudeerd aan het Pauselijk Russisch priesterseminarie in Rome en had daar de kunst van de iconografie geleerd bij Pimen Sofronof, geestelijk leider van de Oudgelovigen, die streng vasthielden aan de traditionele codex in de iconografie.

Vader Robert was bevriend met het echtpaar Niel en Else Steenbergen. Niel (1911-1997) was een begaafd beeldhouwer en eerder bekroond met de Prix de Rome voor de Vrije Beeldhouwkunst. Op initiatief van Else werden in 1975 in Stevensbeek de eerste cursussen gestart. Met uitzondering van slechts een jaar (1978) zijn sedertdien cursussen verzorgd. Lange tijd vonden deze plaats in Hoeven (Noord-Brabant), maar ongeveer vanaf 1997 in Denekamp.

Tot aan zijn dood in 2005 is vader Rob de belangrijkste docent geweest, ook al was hij door zijn vergevorderde leeftijd niet meer in staat drie maal per jaar over te komen naar Denekamp. Hij heeft een fundamentele invloed gehad op de ontwikkeling van de iconografie in Finland, Zweden en Nederland.

Tot aan 1997 had het groepje van iconenschilders rond vader Robert geen formeel karakter. Wel werd in 1986 een informatiebulletin in de vorm van een nieuwsbrief opgezet door Mona Winter, waarin informatie werd gegeven over iconografie in het algemeen en over de techniek van het iconenschilderen in het bijzonder. Aanvankelijk gebeurde dit onder de naam "Vera Eikon", maar later heeft het bulletin zich verder los van de Vriendenkring Vera Eikon ontwikkeld onder de naam "Eikonikon" uitgegeven door Kees van Veen en Thom Beukel.