Welkom | Doel | Geschiedenis | Vader Robert de Caluwé | Iconenplanken | Bestuur | Contact

Doel

Het doel van Vera Eikon zoals vastgelegd in de statuten luidt:

1. De stichting heeft ten doel het gedachtegoed van Robert de Caluwé uit te dragen in de ruimste zin des woords. Robert de Caluwé was een priester die wijd en zijd bekend stond om zijn liefdadigheid. Vandaar dat de stichting ook inkomsten en legaten gebruikt om kleinschalige goede doelen te steunen op voorwaarde dat het geld direct bij doelgroep terecht komt.

2. Als iconenschilder heeft hij zijn specifieke stijl en kennis doorgegeven in de hoop dat de kennis en vaardigheden op dit gebied blijven voortleven. Het is dan ook een bijkomend doel van de stichting om dit te bevorderen en alles wat rechtstreeks of zijdelings hiermee verband houdt. Gezien de recente ontwikkelingen in de stichting is het van belang het e-mail adres aan de secretaris doorgeven. Let op! : de website zal einde dit jaar worden opgeheven.