Welkom | Doel | Geschiedenis | Cursussen | Vader Robert de Caluwť | Iconenplanken | Bestuur en docenten | Contact

Doel

Het doel van Vera Eikon zoals vastgelegd in de statuten luidt:

Het bevorderen van schilderen van iconen volgens de Russische traditie, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Vera Eikon tracht dit doel te bereiken middels het aanbieden van korte en langere cursussen, waarbij de cursist zich de techniek eigen maakt en na afloop met een door hem of haar zelfgeschilderde icoon naar huis gaat.