Welkom | Doel | Geschiedenis | Vader Robert de Caluwe | Iconenplanken | Bestuur | Contact

Doel

Het doel van Vera Eikon zoals vastgelegd in de statuten luidt:

1. De stichting heeft ten doel het gedachte goed van Robert de Caluwe uit te dragen in de ruimste zin des woords. Robert de Caluwe was een priester die wijd en zijd bekend stond om zijn liefdadigheid. Vandaar dat de stichting ook inkomsten en legaten gebruikt om kleinschalige goede doelen te steunen op voorwaarde dat het geld direct bij doelgroep terecht komt.

2. Als iconen schilder heeft hij voor zijn overlijden zijn specifieke stijl en kennis doorgegeven in de hoop dat de kennis en vaardigheden op dit gebied blijven voortleven Het is dan ook een bijkomend doel van de stichting om dit te bevorderen en alles wat rechtstreeks of zijdelings hiermee verband houdt. De stichting organiseert zelf geen cursussen meer maar wijst, zoals ook andere stichtingen, leden de weg in het aanbod van cursussen die de Russische methode hanteren en is ook bereid dit financieel ondersteunen.