Welkom | Doel | Geschiedenis | Cursussen | Vader Robert de Caluwe | Iconenplanken | Bestuur en docenten | Contact

De cursussen

De opzet

Cursisten aan het werk. Er wordt les gegeven in het schilderen van iconen volgens de Russische traditie. Dit betekent o.a. dat de verf nat op het geprepareerde paneel wordt aangebracht. De techniek is de zogenaamde ei-tempera techniek. Gedurende de lessen wordt het een en ander verteld over de theologische achtergrond van de icoon welke op dat moment wordt geschilderd. Het accent ligt evenwel op het aanleren van de schildertechniek. Hierbij geldt heel sterk het respect voor de oosters-orthodoxe traditie en het daaraan ondergeschikt maken van eigen, individuele ideen. Naast de artistieke inspanning zijn nauwkeurigheid en de bereidheid om de regels van de traditie te volgen onontbeerlijk.

Duidelijke, gestructureerde uitleg. Hoewel teken-/schilderervaring niet regelrecht een vereiste is, is het voor cursisten zonder meer een pluspunt. Het is gebruikelijk dat de docenten na een theoretische uitleg ook in de praktijk laten zien hoe te werk wordt gegaan, bij voorbeeld bij het oplichten van een een gelaat. Uiteraard mogen individuele cursisten rekenen op ondersteuning bij het uitvoeren van de werkzaamheden.

Werktekening. Transparante werktekeningen voor genoemde thema's worden door de cursusleiding verzorgd. Dit werkt tijdbesparend. De cursisten zijn dan niet genoodzaakt zelf een werktekening te maken. Een kleurenschema behorende bij de betreffende icoon, geeft steun en werkt ook tijdsbesparend.

Het schilderen van een icoon vereist de nodige concentratie. Daarom wordt er zoveel mogelijk in stilte gewerkt. Hoewel de lessen aan het eind van de middag ophouden is het gebruikelijk, maar niet verplicht, dat de cursisten nog door blijven werken in de avond. Dit betekent uiteraard lange werkdagen.

 

Benodigde materialen

Speciaal voor cursisten die nog niet eerder iconen hebben geschilderd, is een standaardpakket materialen samengesteld. Dit pakket, speciaal samengesteld voor beginners, is te bestellen bij de penningmeester. U bent uiteraard niet verplicht dit standaardpakket aan te schaffen. De bestelde materialen kunnen op de dag van aankomst worden afgehaald tegen kontante betaling. Tijdens de cursus zijn overigens materialen zoals pigmenten, penselen, icoonvoorbeelden, geprepareerde panelen e.d. afzonderlijk verkrijgbaar. Alle materialen worden tegen kostprijs aangeboden. Daarnaast dienen de cursisten zelf ook materiaal mee te brengen. In de brief, welke leden van de vriendenkring en belangstellenden in december thuis ontvangen, staat een specificatie van het beginnerspakket en van het zelf mee te nemen materiaal.

 

Data

De Stichting Vriendenkring van Ikonenschilders "Vera Eikon" organiseert in 2017 opnieuw een drietal cursussen icoonschilderen. Deze cursussen zijn zowel voor beginners en gevorderden.

In febr. 2017 was deze nog in het Arnold Janssen Klooster te Wahlwiller:
Dit klooster is inmiddels verkocht en krijgt een ander bestemming. In het voorjaar 2018 (van zondag 25 februari t/m vrijdag 2 maart) is de locatie het bezinningshuis REGINA CARMELI te Sittard. We kunnen hier beschikken over kamers met douche en toilet.

In Huize Elisabeth:
Van zondag 18 juni t/m vrijdag 23 juni
en van zondag 22 oktober t/m vrijdag 27 oktober (vol)

Het cursusgeld bedraagt Euro 485.- per persoon, inclusief volpension (315.- Euro zonder overnachting), maar exclusief materiaalkosten.

 

 

Locatie van de cursussen

De oprijlaan, links de ingang van het centrum. bezinningshuis REGINA CARMELI:
Kollenberg 2,6132 AL, Sittard . Hier zijn we te gast bij de zusters Karmelietessen van het Goddelijk Hart van Jezus. Op internet te vinden onder: www.reginacarmeli.nl

 

 

 

 

De oprijlaan, links de ingang van het centrum. Huize Elisabeth:
Provincialaat Zusters Franciscanessen, St. Nicolaasstichting, Gravenallee 11, 7591 PE Denekamp. De ingang van het centrum is het tweede straatje links op de oprijlaan.
Telefoon receptie: 0541 - 753256 (tijdens kantooruren). Wij zijn te gast bij de zusters Franciscanessen. Op internet: www.huizeelisabethdenekamp.nl

 

 

 

Onderwerpen beginners

MandylionGewoonlijk schildert de beginnende cursist het Mandylion (zie afbeelding hiernaast). Het Mandylion is de meest verspreide icoon met de afbeelding van Christus. Hij is voor orthodoxen het ware gezicht van Christus.

De oogst van zes beginners.

 

 

 

 

 

Moeder Gods uit de zogenaamde Deësis Voor de cursisten die nog niet zo gevorderd zijn in het schilderen van iconen en voor diegenen die alleen een basiscursus hebben gevolgd, zijn er minder moeilijke voorbeelden aanwezig. Zo schilderen tweedejaars veelal de Moeder Gods uit de zogenaamde Deesis (zie voorbeeld).

 

 

 

 

Onderwerpen gevorderden

Aartsengel Michael Een van de themas voor de gevorderde cursist is in 2017 de icoon van de Moeder Gods van het teken. Het is de afbeelding van de moeder Gods met Christus op haar schoot. Er kan verwezen worden naar de profetie van Jesaja (Jes. 7,14): "Daarom zal de Heer zelf U het teken geven: zie de maagd wordt zwanger en zij zal een zoon ter wereld brengen en gij zult hem de naam Immanuel (God met ons) geven". De oorsprong van Maria's handgebaar ligt bij de Oud-Griekse godsdienst: door zijn (gewassen) handpalmen te tonen, bewijst de gelovige dat hij waardig genoeg is om voor de godheid te verschijnen.

 

 

 

Vlucht naar Egypte Het is ook mogelijk om een vrij thema te kiezen (max. 24x30) of de vlucht naar Egypte (koptisch) te schilderen op papyrus. Deze gebeurtenis wordt beschreven in het Evangelie volgens Mattheus (2:13-23). Hierbij vluchtten Jozef en Maria met het pasgeboren kindje Jezus naar Egypte nadat ze door een engel zijn gewaarschuwd over de aanstaande kindermoord in Bethlehem. Veelal wordt Maria afgebeeld zittend op de rug van de ezel geleid door Jozef.

 

 

 

 

 

 

Wijding van de iconen

Aan het einde van de cursusweek is er gelegenheid uw iconen te laten wijden. Dit gebeurt als afsluiting van een eucharistieviering.

 

Aanmelden

Begunstigers van de Stichting Vriendenkring van ikonenschilders Vera Eikon en belangstellenden krijgen ieder jaar in de eerste helft van december automatisch een brief toegezonden met een formulier, waarmee zij zich schriftelijk kunnen aanmelden voor een van de cursussen. Mensen die nog niet eerder aan een door Vera Eikon aangeboden cursus hebben deelgenomen, worden in principe ingedeeld bij de beginners. Nieuwe belangstellenden kunnen zich schriftelijk of per e-mail melden, waarna zij informatie ontvangen over de verdere procedure.