Welkom | Doel | Geschiedenis | Cursussen | Vader Robert de Caluwe | Iconenplanken | Bestuur en docenten | Contact

De cursussen

De opzet

Cursisten aan het werk. Er wordt les gegeven in het schilderen van iconen volgens de Russische traditie. Dit betekent o.a. dat de verf nat op het geprepareerde paneel wordt aangebracht. De techniek is de zogenaamde ei-tempera techniek. Gedurende de lessen wordt het een en ander verteld over de theologische achtergrond van de icoon welke op dat moment wordt geschilderd. Het accent ligt evenwel op het aanleren van de schildertechniek. Hierbij geldt heel sterk het respect voor de oosters-orthodoxe traditie en het daaraan ondergeschikt maken van eigen, individuele ideen. Naast de artistieke inspanning zijn nauwkeurigheid en de bereidheid om de regels van de traditie te volgen onontbeerlijk.

Duidelijke, gestructureerde uitleg. Hoewel teken-/schilderervaring niet regelrecht een vereiste is, is het voor cursisten zonder meer een pluspunt. Het is gebruikelijk dat de docenten na een theoretische uitleg ook in de praktijk laten zien hoe te werk wordt gegaan, bij voorbeeld bij het oplichten van een een gelaat. Uiteraard mogen individuele cursisten rekenen op ondersteuning bij het uitvoeren van de werkzaamheden.

Werktekening. Transparante werktekeningen voor genoemde thema's worden door de cursusleiding verzorgd. Dit werkt tijdbesparend. De cursisten zijn dan niet genoodzaakt zelf een werktekening te maken. Een kleurenschema behorende bij de betreffende icoon, geeft steun en werkt ook tijdsbesparend.

Het schilderen van een icoon vereist de nodige concentratie. Daarom wordt er zoveel mogelijk in stilte gewerkt. Hoewel de lessen aan het eind van de middag ophouden is het gebruikelijk, maar niet verplicht, dat de cursisten nog door blijven werken in de avond. Dit betekent uiteraard lange werkdagen.

 

Benodigde materialen

Speciaal voor cursisten die nog niet eerder iconen hebben geschilderd, is een standaardpakket materialen samengesteld. Dit pakket, speciaal samengesteld voor beginners, is te bestellen bij de penningmeester. U bent uiteraard niet verplicht dit standaardpakket aan te schaffen. De bestelde materialen kunnen op de dag van aankomst worden afgehaald tegen kontante betaling. Tijdens de cursus zijn overigens materialen zoals pigmenten, penselen, icoonvoorbeelden, geprepareerde panelen e.d. afzonderlijk verkrijgbaar. Alle materialen worden tegen kostprijs aangeboden. Daarnaast dienen de cursisten zelf ook materiaal mee te brengen. In de brief, welke leden van de vriendenkring en belangstellenden in december thuis ontvangen, staat een specificatie van het beginnerspakket en van het zelf mee te nemen materiaal.

 

Data

De Stichting Vriendenkring van Ikonenschilders "Vera Eikon" organiseert in 2018 opnieuw een tweetal cursussen icoonschilderen. Deze cursussen zijn zowel voor beginners en gevorderden.

In febr. 2017 was deze nog in het Arnold Janssen Klooster te Wahlwiller:
Dit klooster is inmiddels verkocht en krijgt een ander bestemming. In het voorjaar 2018 (van zondag 25 februari t/m vrijdag 2 maart) is de locatie het bezinningshuis REGINA CARMELI te Sittard. We kunnen hier beschikken over kamers met douche en toilet.

In Huize Elisabeth:
van zondag 14 oktober t/m vrijdag 19 oktober (volgeboekt)

Het cursusgeld bedraagt Euro 485.- per persoon, inclusief volpension (315.- Euro zonder overnachting), maar exclusief materiaalkosten.

 

 

Locatie van de cursussen

De oprijlaan, links de ingang van het centrum. bezinningshuis REGINA CARMELI:
Kollenberg 2,6132 AL, Sittard . Hier zijn we te gast bij de zusters Karmelietessen van het Goddelijk Hart van Jezus. Op internet te vinden onder: www.reginacarmeli.nl

 

 

 

 

De oprijlaan, links de ingang van het centrum. Huize Elisabeth:
Provincialaat Zusters Franciscanessen, St. Nicolaasstichting, Gravenallee 11, 7591 PE Denekamp. De ingang van het centrum is het tweede straatje links op de oprijlaan.
Telefoon receptie: 0541 - 753256 (tijdens kantooruren). Wij zijn te gast bij de zusters Franciscanessen. Op internet: www.huizeelisabethdenekamp.nl

 

 

 

Onderwerpen beginners

MandylionGewoonlijk schildert de beginnende cursist het Mandylion (zie afbeelding hiernaast). Het Mandylion is de meest verspreide icoon met de afbeelding van Christus. Hij is voor orthodoxen het ware gezicht van Christus. Dit jaar zal het accent echter liggen op het schilderen van de Moeder Gods.

De oogst van zes beginners.

 

 

 

 

 

 

 

Moeder Gods uit de zogenaamde Deësis De cursisten, die nog niet zo gevorderd zijn in het schilderen van iconen, beginnen nu met de Moeder Gods uit de zogenaamde Deesis (zie voorbeeld). Deze is van Pimen Sofronov, de belangrijke leermeester van Robert de Caluwe.

 

 

 

 

Onderwerpen gevorderden in 2018

Moeder Gods van Konevitsa Een van de themas voor de gevorderde cursist is in 2018 de icoon van de Moeder Gods van Konevitsa. Deze icoon van de Moeder Gods van Konevitsa is te vinden in de hoofdkerk van het Valamo klooster in Finland. Het wordt beschouwd als de meest waardevolle spirituele schat van de orthodoxe kerk van Finland. Volgens traditie is deze afkomstig van de berg Athos in Griekenland van de stichter van het Konevitsa-klooster nl. de monnik Arseni in de 14e eeuw.

 

 

 

Intocht in Jerusalem Ook is het mogelijk te kiezen voor de Icoon van de Intocht in Jerusalem. Centraal op deze icoon rijdt Christus op een ezel naar Jerusalem. De apostelen onder leiding van Petrus volgen hun meester. Twee apostelen hadden de ezel geregeld. Op de voorgrond spreiden kinderen kleding en takken op de grond. Rechts komen de inwoners van Jerusalem om Christus te begroeten. De beschrijving staat in Johannes 12 vers 12-15, in Matheus 21 vers 1-11 en in Lucas 19 vers 28-40. Op palmzondag wordt steeds herdacht dat Jezus Jerusalem binnentrok met uitbundige blijdschap van de inwoners.

 

 

 

 

Wijding van de iconen

Aan het einde van de cursusweek is er gelegenheid uw iconen te laten wijden. Dit gebeurt als afsluiting van een eucharistieviering. Deze was op vrijdag 2 maart om 16 uur in de kloosterkerk Regina Carmeli. De volgende is op vrijdag 19 oktober in de kloosterkerk van de zusters Fransiscanessen te Denekamp. Belangstellende kunnen deze mis bijwonen. Ook buitenstaanders worden in de gelegenheid gesteld hun icoon te laten wijden. Het is hiervoor niet noodzakelijk om lid van Vera Eikon te zijn.

 

Aanmelden

Begunstigers van de Stichting Vriendenkring van ikonenschilders Vera Eikon en belangstellenden krijgen ieder jaar in de eerste helft van december automatisch een brief toegezonden met een formulier, waarmee zij zich schriftelijk kunnen aanmelden voor een van de cursussen. Mensen die nog niet eerder aan een door Vera Eikon aangeboden cursus hebben deelgenomen, worden in principe ingedeeld bij de beginners. Nieuwe belangstellenden kunnen zich schriftelijk of per e-mail melden, waarna zij informatie ontvangen over de verdere procedure.