Welkom | Doel | Geschiedenis | Vader Robert de Caluwé | Iconenplanken | Bestuur | Contact

Welkom

Vera EikonWelkom op de website van de Stichting Vriendenkring van ikonenschilders Vera Eikon, kortom aangeduid als Vera Eikon. Al sedert 1975 is regelmatig een wisselende groep van 20 tot 25 mensen samengekomen tot aan corona tijd om zich gedurende zes dagen gezamenlijk aan het schilderen van iconen te wijden.

De religieuze motivatie, van waaruit zij iconen schilderen, is geheel verschillend. Voorop staat het respect voor elkaars opvattingen. Daarnaast zijn de sfeer van rust en de onderlinge verbondenheid belangrijke redenen.

Op de volgende pagina's vindt u informatie over doel, geschiedenis en organisatie.Eventuele vragen en/of opmerkingen zijn welkom. U kunt dit doen via ons e-mailadres. Als de website is gestopt aan het einde van het jaar blijft het e-mail adres werkzaam.

 

 

Dank u voor uw belangstelling.